Isinagawa ang tatlong araw na virtual na pagsasanay hinggil sa Design Thinking Training and Social Media Marketing Workshop for Balinkbayan Project via Zoom. Nilahukan ito ng aabot 80 lalawigan at bayan sa buong bansa sa pangunguna ng Commision on Filipinos Overseas. Naging tagapag-salita dito ang mga eksperto mula sa Inquirer Academy na sina Bb. Milie Morales na tinalakay ang Brand marketing/Digital Marketing, at multi-awarded na si G. Roq Cleo na nagbigay ng malawak na konsepto patungkol sa Design Thinking for Visual Communication. Aktibong nakinig at nakilahok ang lahat sa talakayan at isa ang group reporting na hinati sa walong grupo upang makita ang kahusayan sa presentasyon na nagresulta sa pagkatuto at dagdag kaalaman sa pagsasanay. Ilan lamang ito sa mga pagsasanay na ginagawa ng CFO katuwang ang lahat ng LGU upang higit na maabot ang mga Pilipino abrod para sa epektibong ugnayan nito.